Napojení na PCO

Proč se připojit na PCO? (Pult centralní ochrany)

 

Novinka! 

Při instalaci zabezpečovacího zařízení nabízíme napojení na PCO 6 měsíců ZDARMA!


Připojení elektronického zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany výrazně zvyšuje úroveň ostrahy majetku.

Objekt, který je připojen na PCO, je pod nepřetržitým dohledem operátora a elektronický zabezpečovací systém operátorovi.

PCO umožňuje sledovat technologické stavy v připojeném objektu a především umožňuje identifikovat, kdy a kudy vnikl do 

objektu pachatel a ihned organizovat bezpečnostní zásah. Při poplachu v objektu vysílá operátor PCO zásahovou skupinu ke 

kontrole objektu a zjištění příčiny poplachu a také může být o vzniklé situaci informován majitel objektu. 

 

Přesný postup při bezpečnostním zásahu a způsob kontroly objektu je stanoven smlouvou s majitelem objektu. 

V případě, že je zjištěna závada některé části systému EZS, informuje operátor PCO kontaktní osobu nebo instalační firmu. 

V případě narušení objektu přivolá operátor PCO policii a zásahová skupina zajišťuje objekt tak, aby došlo k minimálním škodám na majetku.