Inteligentní domy

Proč inteligentní dům?


Inteligentní dům je systém, který integruje nejmodernější technologie tak, aby z nich uživatel získal maximum. 

Skutečný přínos inteligentního domu není v samotném využití alternativních zdrojů energie či možnosti nastavení 

topného režimu, ale v integraci těchto prvků tak, aby bylo dosaženo vysokého komfortu maximálně úsporným způsobem.


Hlavní výhody Inteligentního domu:


- Efektivní využití alternativních zdrojů

Využití solárních panelů či tepelného čerpadla pro vytápění či ohřev TUV je dnes již poměrně časté, zejména v západní 

Evropě. Samotné využití alternativních zdrojů přispívá k úspornosti, a tedy ekologičnosti i ekonomičnosti vytápění, 

avšak bez řízení, které tyto zdroje reguluje, nejsou využity optimálně, takže se značná část získané energie vyplýtvá. 

Inteligentní systém řízení oproti tomu využívá zdroje energie skutečně optimálním způsbem. 


- Inteligentní řízení spotřeby tepla


Rovněž využití termostatických hlavic a kotlů s programovatelným spínáním není žádnou novinkou. Tento způsob řízení tepla

však zůstává na půli cesty. K nastavení různých teplot v různých místnostech domu je třeba oběhnout všechny radiátory a 

nastavit ventily, což vede k tomu, že většina uživatelů topí v domě stále, nebo vypne topení jen na noc. Programovatelné 

spínání kotle sice umožňuje vypnout kotel na noc nebo na víkend, kdy se v domě nebydlí, avšak opět nepříliš komfortním způsobem. 

Důsledkem nedokonalosti uvedených řešení je kromě nižšího komfortu i to, že se dům přetápí a dochází k plýtvání teplem a tedy i penězi.

Systém Inteligentní dům tyto nedostatky odstraňuje a dovádí řízení tepla k dokonalosti, neboť umožňuje na jednom místě nastavit různé

režimy vytápění pro různé prostory a časy. Je tak např. možné nastavit, aby se v obývacím pokoji přes noc netopilo, ráno k snídani bylo

zatopeno a přes den, až do příchodu ze zaměstnání či školy, bylo opět topení vypnuté. Rovněž lze snadno nastavit, aby se netopilo o víkendu,

kdy v domě nikdo nebude, ale v neděli večer bylo v domě opět příjemně. Díky tomu, že řídící jednotku lze ovládat i vzdáleně, přes mobilní 

telefon, počítač či PDA, je možné např. při neplánovaném dřívějším návratu změnit režim vytápění na dálku.


- Sledování zdrojů a spotřeby tepla

Systém Inteligentní dům měří a zaznamenává aktuální údaje o teplotách v jednotlivých místnostech, dodávkách tepla z jednotlivých zdrojů 

a případně i další informace (např. vlhkost vzduchu v místnosti). Tyto údaje lze posléze zobrazovat ve formě grafu, dále zpracovávat a 

vyhodnocovat. To poskytuje uživateli perfektní přehled o spotřebě a nákladech, umožňuje zjistit, kde dochází k největším ztrátám a provést

cílené zateplení.


- Komfort při řízení vytápění

Inteligentní dům šetří uživateli čas tím, že umožňuje nastavit takřka libovolný režim vytápění a integruje všechny ovládací prvky v jednom místě,

takže v každodenním životě starost o topení prakticky odpadá. Vytápění v domě je navíc možné sledovat a regulovat přes internet prakticky odkudkoliv, 

z kanceláře, z chaty, z dovolené nebo třeba z automobilu.


- Ovládání na dálku (přes mobil)

otevírání dveří, ovládání světel, ovládání topení, klimatizace, sauny, audia videa atd.

Ve Spojených státech a západní Evropě jsou inteligentní domy v podstatě standardem.


V České republice se stávají trendem moderního bydlení.Odkazy na videa systému Loxone:


http://www.youtube.com/watch?v=sp3GRtnuLIo&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=G1C8WW1_Ecg&lr=1