Zabezpečení domů

Zabezpečení » Zabezpečení domů

Investice do zabezpečovacího systému představuje závažné rozhodnutí, neboť se dotýká ochrany věcí člověku velice blízkých a pro něj významných. 

Jde však o oblast dosti specifickou, ve které se budoucí investor nepohybuje často, a tak pro něj není jednoduché získat ucelený přehled o současných technických možnostech.

 

Ústředna je klíčovým prvkem zabezpečovacího systému. Sbírá informace od jednotlivých detektorů zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. 

Přenos signálu od čidla do ústředny probíhá dvojím způsobem:

 

-  pomocí drátových rozvodů, kdy je každé čidlo spojeno odpovídajícím kabelem s ústřednou

 

-  pomocí bezdrátového přenosu informace kdy čidla komunikují s ústřednou pmocí radiového signálu

 

 

V případě narušení hlídaného objektu vyhlásí ústředna poplach, zapne akustickou sirenu dokonce může s určenou osobou komunikovat pomocí pageru či telefonu.

Má-li uživatel uzavřenu smlouvu o stálém monitorování, předá zprávu na pult centrální ochrany a po jejím přijetí je neprodleně vyslána na ochranu objektu zásahová jednotka. 

Ústředna dále komunikuje s uživatelm, kterému předává aktuální informace o stavu systému a zároveň ji uživatel ovládá.Tato komunikace probíhá nejčastěji pomocí,

 klávesnice popřípadě pomocí bezdrátové klíčenky. Systém Jablotron navíc nabízí i uživatelský software pro komunikaci přes počítač.

Připojení na PCO u nás pul roku zdarma!