Zabezpečení firem

Zabezpečení » Zabezpečení firem

Zabezpečení provozovny, kancelářských prostor, nabo jiných míst k podnikání.
 
Tato tématika je velmi široká a obsahuje malé provozovny kadeřnictví, přes klenotnictví. po rozsáhlé administrativní budovy.
Je vhodné věnovat pozornost také ochraně osob, zvláště těch co pracují s penězi. Při doplnění zabezpečovacího systému o požární 
hlásiče nebo záplavové detektory, získáme zařízení které celkem spolehlivě ochrání  náš majetek před většinou možných rizik.
 
Důležitou součástí komplexníhozabezpečení objektu je adekvátní reakce na poplachový stav. Chceme-li minimalizovat bezpečnostní rizika,
je nutné získávat pravidelné informyce o stavu objektu, neboˇt jen tak je možné účinně zasáhnout v krátkém časovém odstupu po přijětí 
zprávy o poplachu. Spojení s objektem jsou schopny poskytnout hlasové a digitální komunikátory. GSM zařízení a internetový modul. 
Komunikace s objektem však nemusí být omezena pouze na bezpečnostní aspekt, ale je možné dálkově ovládat i jiné funkce (vytápění, klimatizaci a ápodobně).
Stálé monitorování objektu je nejlépe svěřit koncesované bezpečnostní agantuře provozující tzv. pult centrální ochrany (PCO), 
který nepřetržitě přijímá zprávy ze střeženého objektu a vyhodnocuje je. V případě přijetí poplachové zprávy zajistí neprodleně profesionální obsluha PCO výjezd speciální zásahové jednotky k ochraně majetku, informuje majitele nebo jím určené osoby a koordinuje svou činnost s policií, hasičskou službou a pod. Detaily zajištění monitorovací služby a provádění zásahů jsou vždy ošetřeny smluvně.
 
K zabezpečení firemních objektů doporučujeme také nainstalování kamerového systému.
 
Připojení na PCO u nás pul roku zdarma!